mgr Magdalena Machno

mgr Magdalena Machno - pedagog specjalny, terapeutka zajęciowa

Z osobami niepełnosprawnymi oraz dziećmi ze spectrum autyzmu pracuje ponad 20 lat, zaangażowana w projekty na rzecz dzieci niepełnoprawnych w organizacjach pozarządowych. Absolwentka pedagogiki specjalnej osób niepełnosprawnych intelektualnie z terapią zajęciową Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz Diagnozy, terapii i edukacji dzieci ze spectrum autyzmu.

Ukończone kursy:

 • Aktywizujące metody i formy pracy w zajęciach świetlicowych
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, I i II stopień
 • Kompleksowe przygotowanie do pracy z dzieckiem z ADHD
 • Terapia poznawczo-behawioralna
 • Kinezjologia Edukacyjna wg. P. Denisona, I stopień
 • Propozycje warsztatów z muzykoterapii i arteterapii
 • Czego uczyć ucznia z głębokim upośledzenie? - ocena umiejętności poznawczych
 • Edukacja sensoryczna ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym
 • Metoda M.i Ch Knillów
 • Metoda Dobrego Startu I i II stopień)
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, wg S.Masgutowej w zastosowaniu stymulacji neursensomotorycznej
 • Terapia dysfunkcji ustno-twarzowych
 • Terapia Taktylna
 • Terapia Ręki I i II stopień
 • Dziecięca matematyka według prof. .E. Gruszczyk. Kolczyńskiej
 • Wspomaganie rozwoju komunikacji małego dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Stymulacja Bazalna I i II stopień
 • Makaton kurs I i II stopień
 • Makaton II stopień
 • Arteterapia. Terapia ręki i stopy
 • Znaczenie cech narządu wzroku i słuchu w opanowaniu podstaw czytania i pisania w aspekcie rozwoju sensomotorycznego
 • Hortiterapia w pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami
 • Sensoplastyka® Wstęp
 • Sensoplastyka® Trener 1 Stopnia
 • Trening pamięci jako forma terapii zajęciowej- stymulacja funkcji poznawczych
 • Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg. Batii Strauss
 • Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, czyli jak prowadzić obserwacje dzieci i interpretować wyniki i formułować wnioski
 • Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
 • „Sala Doświadczania Świat-Koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania poziom I i II
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego-KORP
 • Karty Oceny Zachowania i Emocji-KOZE
 • Logorytmika- Ruch, muzyka, słowo
 • Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych

mgr Magdalena Machno podczas terapii:

 

Nasz adres

Skowronek - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

ul. Lwowska 132 – budynek B (200m od Hipermarketu Auchan)
35-301 Rzeszów

biuro@terapia-dzieci.pl