Diagnoza Integracji Sensorycznej

Polega na przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka podczas spontanicznej i kierowanej zabawy, a także w przypadku dzieci powyżej 4 roku życia specjalistycznych testów.

Pełna diagnoza Oceny Dojrzałości Procesów Sensorycznych obejmuje 4 spotkania:

  1. Szczegółowy Wywiad z Rodzicem. Kwestionariusz Sensomotorycznego Rozwoju Dziecka – rodzice proszeni są o odpowiedź na wiele pytań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem dziecka.
  2. Obserwacja Kliniczna – szereg zadań, o których wykonanie jest proszone dziecko, w celu wykluczenia lub potwierdzenia trudności z obszaru związanego z SI (np. reakcje równoważne, posturalne, koordynację, planowanie motoryczne i wiele innych)
  3. Obserwacja Swobodnej i Ukierunkowanej Zabawy – na podstawie obserwacji swobodnej zabawy doświadczony terapeuta wyciągnie szereg diagnostycznych wniosków dotyczących funkcjonowania dziecka
  4. Przekazanie pisemnej diagnozy i jej omówienie – na ostatnim spotkaniu otrzymujecie Państwo pisemną diagnozę wraz z zaleceniami terapeutycznymi oraz omówienie diagnoz
 

Nasz adres

Skowronek - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

ul. Lwowska 132 – budynek B (200m od Hipermarketu Auchan)
35-301 Rzeszów

biuro@terapia-dzieci.pl