Rehabilitacja w ramach NFZ

Oferujemy rehabilitację w ramach NFZ
w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci oraz prywatnie

W ramach NFZ prowadzimy rehabilitację niemowląt oraz dzieci niepełnosprawnych bądź zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności cierpiących na:

  • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (mózgu, rdzenia kręgowego, inne wady układu nerwowego).
  • Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego.
  • Zaburzenia rozwojowe wynikające z powikłań okresu noworodkowego: zaburzenia napięcia mięśniowego, urazy okołoporodowe, brak oczekiwanego rozwoju fizjologicznego, opóźnienie rozwoju psychoruchowego oraz mózgowe porażenie dziecięce.
  • Choroby układu nerwowego przebiegające z zaburzeniem rozwoju ruchowego: stany po przebytych chorobach zapalnych układu nerwowego, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, rdzeniowy zanik mięśni, choroby demielinizacyjne, polineuropatie, choroby nerwów obwodowych i splotów nerwowych, pierwotne choroby mięśni.
  • Zaburzenia chodu i poruszania się, koordynacji ruchów, ruchy mimowolne, zaburzenia integracji sensorycznej.
 

Nasz adres

Skowronek - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

ul. Lwowska 132 – budynek B (200m od Hipermarketu Auchan)
35-301 Rzeszów

biuro@terapia-dzieci.pl