Rehabilitacja noworodków, dzieci przedwcześnie urodzonych, niemowląt – na NFZ

Dzieci do Ośrodka przyjmowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Lekarz rehabilitacji medycznej na pierwszej wizycie kwalifikuje dziecko do dalszej terapii oraz ustala plan terapii.

Rehabilitacja odbywa się z częstotliwością 1-3 razy tygodniowo.

Wskazania do przyjęcia dziecka do Ośrodka:

  • Zaburzenia napięcia mięśniowego, wcześniactwo, plagiocefalia, urazy okołoporodowe, brak oczekiwanego rozwoju fizjologicznego, opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
  • Choroby układu nerwowego przebiegające z zaburzeniem rozwoju ruchowego: stany po przebytych chorobach zapalnych układu nerwowego.
  • Zaburzenia chodu i poruszania się, koordynacji ruchów, zaburzenia integracji sensorycznej.
  • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego.
  • Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego.
 

Nasz adres

Skowronek - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

ul. Lwowska 132 – budynek B (200m od Hipermarketu Auchan)
35-301 Rzeszów

biuro@terapia-dzieci.pl